Arbejder...
Vedtægter
Billede af Vedtægter
Et selskabs vedtægter indeholder regler for selskabet, herunder selskabets formål, selskabets kapital m.v.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms
 1) Hvad er vedtægter?
 

Vedtægterne indeholder de regler, der regulerer hvordan selskabet skal drives. 

Selskabets vedtægter skal indeholde oplysning om:

  1. Selskabets navn og eventuelle binavne
  2. Selskabets formål
  3. Selskabskapitalen
  4. Kapitalandelenes rettigheder
  5. Selskabets ledelsesorganer
  6. Indkaldelse til generalforsamling
  7. Selskabets regnskabsår. 
 2) Tidsforbrug?
 
Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter.
 
Kr. 1.299,00 ekskl. moms