Arbejder...
Royaltaftale
Billede af Royaltaftale
Denne royaltyaftale er en aftale der regulerer udnyttelsen af intellektuelle rettigheder til værker til brug i et spil samt betalingen af royalties mellem hhv. en ophavsmand og den virksomhed der erhverver rettighederne.
Kr. 2.799,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en Royaltaftale?
 
En Royaltyaftale er en aftale der regulerer benyttelsen af rettigheder, for eksempel rettighederne til et spil eller elementer i et spil, mellem henholdsvis en ophavsmand og erhverver af rettighederne.
 
 2) Hvordan udarbejdes en Royaltyaftale?
 
En Royaltyaftale kan udarbejdes som både eksklusiv og ikke-eksklusiv. Den eksklusiv royaltyaftale medfører, at rettighederne kun kan benyttes af én erhverver hvorimod en ikke-eksklusiv royaltyaftale medfører, at rettighederne kan udnyttes af flere.
 
 3) Hvornår er aftalen gyldig?
 
Royaltyaftalen er gyldig, når aftalen er dateret og underskrevet af de involverede parter, herunder henholdsvis ophavsmanden og erhververen, dvs. virksomheden der ønsker rettigheder.
 
 4) Hvor lang tid tager det at udfylde vores skabelon?
 
Tidsforbrug ca. 10-15 minutter
 
Kr. 2.799,00 ekskl. moms