Arbejder...
Handelsbetingelser
1. Baggrund
1.1 Disse handelsbetingelser udgør et tillæg til Betingelserne og gælder for ethvert køb, som du på vegne af din virksomhed (herefter ”Virksomheden”), foretager via http://coplay.agreements.dk (herefter ”Hjemmesiden”).
2. Ydelserne
2.1 Co:Play faciliterer via Hjemmesiden en online service, hvor Virksomheden ved at besvare en række spørgsmål kan danne et eller flere juridiske dokumenter (herefter ”Ydelserne”).
2.2 Ydelserne er alene henvendt til danske eller udenlandske virksomheder og Co:Play tilbyder ikke handel med forbrugere.
3. Aftaleindgåelse
3.1 Ved køb af Ydelserne accepterer Virksomheden vores handelsbetingelser og Betingelserne.
3.2 Når Virksomheden har gennemført et køb på Hjemmesiden, bliver Virksomheden registreret med en e-mailadresse på Hjemmesiden.
3.3 Virksomheden er ansvarlig for, at de oplysninger du giver os til en enhver tid, er korrekte og relevante.
4. Opbevaring og transmission af data
4.1 Ydelserne, som Virksomheden har købt, er tilgængelige til download fra Hjemmesiden indtil 3 måneder efter købsdatoen.
4.2 For at sikre imod uautoriseret adgang til Ydelserne og beskytte dine oplysninger, har Co:Play implementeret en række relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Transmission af oplysninger via Hjemmesiden er beskyttet ved hjælp af en stærk SSL-kryptering, men Virksomheden skal være opmærksom på, at ingen transmission af oplysninger over internettet eller elektronisk opbevaring af dokumenter er 100 % sikker.
4.3 Vores Hjemmeside er sikret mod virus og andre angreb, men Virksomheden er selv ansvarlig for at sikre, at den enhed der anvendes til at tilgå Hjemmesiden, er behørigt sikret med antivirus, antispyware, spamfiltrering, antiphishing og firewall.
4.4 Virksomheden er selv ansvarlig for at tage backup af Ydelserne.
5. Priser og betalingsbetingelser
5.1 Alle angivne priser på Hjemmesiden oplyses i danske kroner og er eksklusive moms.
5.2 Virksomheden kan på Hjemmesiden betale ved brug af følgende betalingsmidler: VISA, MasterCard og Mobilepay.
5.3 Betaling håndteres via en anerkendt og godkendt betalingsleverandør. Enhver overførsel og lagring i betalingssystemet af Virksomhedens kortdata, sker i krypteret form.
5.3.1 Der pålægges intet betalingsgebyr ved betaling med MobilePay.
5.3.2 Ved betaling med VISA eller MasterCard pålægges de til enhver tid gældende gebyrer, pt. et gebyr på 1,45 % (minimum DKK 0,60) ved betaling med kort udsted i Danmark og på 2,75 % (minimum DKK 1,85) ved betaling med udenlandsk udstedte kort.
5.3.3 Betaling er endvidere underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Virksomheden betaler alle gebyrer som Virksomhedens egen kortudsteder opkræver.
6. Behandling af personoplysninger
6.1 For Co:Plays behandling af personoplysninger på vegne af Virksomheden er aftalt følgende:
6.1.1 Virksomheden er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysninger lever op til kravene i gældende lovgivning om behandling af personoplysninger herunder, at der foreligger hjemmel til den behandling, som Co:Play instrueres i at foretage.
6.1.2 Co:Play behandler alene Virksomhedens personoplysninger i sin egenskab af databehandler, når Co:Play foretager behandling af Virksomhedens personoplysninger som led i levering af Ydelserne.
6.1.3 Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (herefter ”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.
6.1.4 Co:Play skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling, yde Virksomheden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Virksomheden, så Virksomheden kan føre tilsyn med Co:Plays overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.
6.1.5 Co:Play skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Virksomhedens personoplysninger, mod at Co:Play ved påtænkt skifte af en underleverandør eller ved anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Virksomheden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Virksomheden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.
6.1.6 Co:Play påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.
6.1.7 Co:Play må ikke uden Virksomhedens skriftlige forudgående tilladelse overføre Virksomhedens personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller til en underleverandør som ikke har tiltrådt EU-US Privacy Shield aftalen.
6.1.8 Al behandling af Virksomhedens personoplysninger sker i henhold til Virksomhedens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Co:Play kan opfylde indgåede aftaler med Virksomheden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Virksomheden måtte give til Co:Play.
6.1.9 Hvis Virksomheden ikke instruerer Co:Play om andet, så er Co:Play berettiget og forpligtet til at slette Virksomhedens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.
6.1.10 Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Co:Play behandler for Virksomheden, skal Virksomheden straks underrette Co:Play herom.