Arbejder...
Praktikaftale
Billede af Praktikaftale
Hvis en virksomhed ønsker at ansætte en praktikant i en periode, er det nødvendigt med en praktikaftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem virksomheden og praktikanten.
Kr. 1.399,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en praktikaftale?
 
En praktikaftale er en aftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og praktikanten i den pågældende praktikperiode. Praktikaftalen skal sikre, at begge parter er bekendte med forholdende for ansættelsen, herunder bl.a. datoer for praktikperiode, antal arbejdstimer, arbejdsopgaver og eventuel løn.
 
 2) Hvordan udarbejdes en praktikaftale?
 
Der er to muligheder for, hvordan man kan udarbejde en praktikaftale eftersom et praktikophold enten kan være lønnet eller ulønnet. Vores skabelon giver mulighed for at udarbejde begge typer af aftaler.
 
 3) Hvornår er praktikaftalen gyldig og hvornår udløber dens gyldighed?
 
Praktikaftalen er først gyldig, når aftalen er dateret og underskrevet af de involverede parter.
 
 4) Hvor lang tid tager det at udfylde vores skabelon?
 
Tidsforbrug ca. 10-15 minutter
 
Kr. 1.399,00 ekskl. moms