Arbejder...
Overdragelse af kapitalandele
Billede af Overdragelse af kapitalandele
Denne overdragelsesaftale regulerer vilkårene for en sælgers hele eller delvise overdragelse af sin virksomhed til en eller flere købere.
Kr. 1.999,00 ekskl. moms

Hvad er en overdragelsesaftale?

Denne overdragelsesaftale vedrører overdragelse af kapitalandele i et selskab, altså en overdragelse af selve selskabet. Aftalen vedrører ikke en overdragelse af udvalgte af selskabets aktiver (ser her for en sådan aftale). Sælger og/eller køber kan både være en person eller et selskab. Overdragelsesaftalen fastlægger bl.a. købesummen, betalingsfrister, overdragelsesdagen, sælger og købers garantier over for hinanden, og hvad der skal ske i tilfælde af, at der opstår en tvist i forbindelse med aftalen.

 

BEMÆRK: Hvis selskaberne er sambeskattet, skal parterne være opmærksomme på, at få afklaret med selskabernes revisorer hvorvidt sambeskatningsforholdet skal bringes til ophør, eller om det efter overdragelsen af kapitalandelene forsat er gældende. Såfremt der skal foretages ændringer i sambeskatningsforholdet skal det senest indberettes inden en måned efter, at der er sket en potentiel indtræden eller udtræden af det.  

 

Hvornår er det relevant at indgå en overdragelsesaftale?

I skal lave en overdragelsesaftale, når en eller flere ejere af kapitalandele (aktier eller anparter) i et selskab ønsker at sælge disse kapitalandele til en eller flere købere. Det kan både være, hvis ejeren(e) af kapitalandelene ejer hele selskabet eller blot en del af det. Denne aftale kan benyttes både i tilfælde af overdragelse af hele selskabet eller dele af et selskab.

Denne overdragelsesaftale kan du kun bruge, såfremt der skal overdrages kapitalandele i et A/S, ApS eller IVS.

 

Tidsforbrug

Det tager ca. 10 minutter at udfylde overdragelsesaftalen, hvorefter den kan downloades med det samme.

Kr. 1.999,00 ekskl. moms