Arbejder...
Forretningsorden
Billede af Forretningsorden
Et kapitalselskab har pligt til at have en forretningsorden hvis bestyrelsen i selskabet består af flere medlemmer. En forretningsorden for en bestyrelse er et dokument der fastlægger rammerne for bestyrelsens udførelse af dens opgaver.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en forretningsorden for en bestyrelse?
 
Et dokument der fastlægger indenfor hvilke rammer at en bestyrelse må udføre dens opgaver. Denne pågældende forretningsorden indeholder bl.a. bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøder, indkaldelse til bestyrelsesmøder, valg af formand, bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed, selskabets ledelse, bestyrelsens opgaver, direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder, selskabets årsrapport, tavshedspligt, inhabilitet, generalforsamling, ansvar og forsikring samt ændringer af forretningsordenen.
 
 2) Har virksomheden pligt til at have en forretningsorden?
 
Hvis en bestyrelse i et kapitalselskab består af flere medlemmer, er der pligt til, ved en forretningsorden, at træffe bestemmelser om rammerne for bestyrelsens opgaver.
 
 3) Hvem skal tiltræde forretningsordenen?
 
Forretningsordenen skal underskrives af samtlige bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Hvis der sker ændringer i bestyrelses- eller direktionssammensætningen, skal nye medlemmer tiltræde den pågældende forretningsorden.
 
 4) Tidsforbrug?
 
Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter.
 

 

Kr. 1.299,00 ekskl. moms