Arbejder...
Ejerbog
Billede af Ejerbog
Ejerbogen er en oversigt over alle kapitalejere i et selskab og deres respektive kapitalandele.
Kr. 159,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en ejerbog?
 
En ejerbog er en oversigt over alle kapitalandele i selskabet samt information om hvem, der ejer kapitalandelene. Det er selskabets ledelse, der skal sikre, at der oprettes en ejerbog og at den løbende ajourføres
 
Hvis selskabet ikke fører en ejerbog kan selskabets ledelse blive straffet med bøder.
 
 2) Hvad er formålet med en ejerbog?
 
Formålet med ejerbogen er at identificere selskabets ejere.
 
 3) Tidsforbrug?
 
Tidsforbrug: ca. 5 minutter.
 
Kr. 159,00 ekskl. moms