Arbejder...
Ejeraftale
Billede af Ejeraftale
Det er relevant at have en ejeraftale når der er mere end én ejer af et selskab. Aftalen regulerer alene forholdet mellem disse ejere og er ikke bindende for selskabet selv. Aftalen omhandler bl.a. hvem der træffer beslutninger i selskabet og hvad der skal ske hvis der opstår uenigheder mellem ejerne.
Kr. 5.999,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en ejeraftale?
 
En ejeraftale er en aftale der regulerer forholdet mellem kapitalejerne af et selskab. Ejeraftale regulerer alene forholdet mellem selskabets ejere og binder dermed ikke selskabet selv. Ejeraftalen omhandler bl.a. hvordan der kan ske ændring af ejerskab af selskabet, hvem der træffer beslutninger i selskabet og hvad der skal ske hvis der opstår uenigheder eller en ejer ønsker at forlade selskabet.
 
 2) Hvornår er det relevant at have en ejeraftale?
 
Det er relevant at have en ejeraftale når der er mere end én ejer af et selskab.
 
 3) Hvornår er ejeraftalen gyldig fra?
 
Ejeraftalen bliver bindende mellem ejerne, når de har indgået den.
 
 4) Tiltræder nye ejere automatisk ejeraftalen?
 
Nej. Nye ejere skal tiltræde ejeraftalen for at den også får virkning for dem. Selskabets vedtægter gælder for alle selskabets ejere uanset om de har tiltrådt ejeraftalen eller ej. 
 
 5) Tidsforbrug?
 
Det tager ca. 15 minutter at udfylde vores skabelon
Kr. 5.999,00 ekskl. moms