Arbejder...
Direktionsinstruks
Billede af Direktionsinstruks
En direktionsinstruks er generelle retningslinjer for opgavefordelingen mellem direktionen og bestyrelsen. Direktionsinstruksen fastlægger bl.a. hvor ofte der skal ske rapportering fra direktionen til bestyrelsen. Direktionsinstruksen hjælper bl.a. til at give et overblik over direktionens forpligtelser i samarbejdet med bestyrelsen.
Kr. 1.799,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en direktionsinstruks og hvad indeholder den?
 
En direktionsinstruks udarbejdes af virksomhedens bestyrelse og er bl.a. et sæt generelle retningslinjer for, opgavefordelingen mellem direktionen og bestyrelsen og indeholder en instruks på hvor ofte, der skal ske rapportering fra direktionen til bestyrelsen, således at bestyrelsen kan varetage den overordnede ledelse af selskabet på et oplyst grundlag, samt føre tilsyn og kontrol af direktionen.
  
 2) Er der lovkrav om direktionsinstruks?
 
Nej, der er ikke et lovkrav om en formel direktionsinstruks, men vi anbefaler virksomheder at udarbejde en direktionsinstrukst, eftersom det er en væsentlig fordel, at have klare retningslinjer for fordelingen af opgaver mellem direktionen og bestyrelsen samt hvor ofte der skal ske en rapportering til bestyrelsen indenfor bestemte områder.
 
 3) Tidsforbrug?
 
Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde vores skabelon. 
 
Kr. 1.799,00 ekskl. moms