Arbejder...
Bortvisning
Billede af Bortvisning
I tilfælde hvor en medarbejder har overtrådt virksomhedens retningslinjer, eller på anden måde udvist upassende opførsel på eller overfor arbejdspladsen, kan det være nødvendigt at bortvise vedkommende.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms
 1) Hvad indeholder en skriftlig bortvisning?
 
En skriftlig bortvisning indeholder en begrundelse for bortvisningen, eventuelt modregning af virksomhedens erstatningskrav i medarbejderens eventuelle tilgodehavender, medarbejderens forpligtelser i henhold til dennes ansættelsesforhold samt underskrift for kvittering af modtagelse af bortvisningen.
  
 2) I hvilke tilfælde overbringer en virksomhed en bortvisning til en medarbejder?
 
Det kan være aktuelt at bortvise en medarbejder der er udeblevet fra arbejdet uden en lovlig grund, nægtet af anføre anviste arbejdsopgaver, evt. tyveri eller udvisning af grov upassende, truende eller voldelig adfærd eller hvis medarbejderen er mødt på arbejde i beruset tilstand gentagende gange.
 
 3) Tidsforbrug?
 
Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde vores skabelon. 
 
Kr. 1.299,00 ekskl. moms