Arbejder...
Bestyrelsesmedlemsaftale
Billede af Bestyrelsesmedlemsaftale
En bestyrelsesaftale er en aftale mellem en virksomhed og en person der fungerer som bestyrelsesmedlem i virksomheden. Aftalen regulerer forholdet mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmet.
Kr. 1.699,00 ekskl. moms
Hvad er en bestyrelsesaftale og hvornår er det relevant at udarbejde en?
En bestyrelsesaftale er en aftale mellem et bestyrelsesmedlem og selskabet hvori personen fungerer som bestyrelsesmedlem. Aftalen regulerer blandt andet hvilke forpligtelser bestyrelsesmedlemmet har i forbindelse med dets rolle i bestyrelsen og om bestyrelsesmedlemmet modtager vederlag for sit arbejde, herunder hvor meget vederlaget udgør samt hvornår det udbetales. Det er relevant at udarbejde en bestyrelsesmedlemsaftale når et nyt bestyrelsesmedlem tiltræder bestyrelsen eller ved en ny aftale mellem et allerede eksisterende bestyrelsesmedlem og selskabet.
  
Tidsforbrug?
Det tager ca. 10 minutter at udfylde vores template.
 
Kr. 1.699,00 ekskl. moms