Arbejder...
Aktivoverdragelsesaftale
Billede af Aktivoverdragelsesaftale
En aktivoverdragelsesaftale regulerer vilkårene for en overdragelse af aktiver fra en sælger til en køber.
Kr. 1.499,00 ekskl. moms
Hvad er en aktivoverdragelsesaftale og hvad indeholder den?
En aktivoverdragelsesaftale er en aftale der regulerer forholdende ved, at en sælgende part overdrager sine aktiver til en købende part. Aftalen indeholder en beskrivelse af vilkårene for den pågældende overdragelse. Vilkårene vedrører blandt andet hvilke aktiver der overdrages, overdragelsestidspunktet, vederlaget, betalingsbetingelserne og hvad der sker i tilfælde af misligholdelse af aftalen mv.
  
Hvad hvis overdragelsen af aktiver også inkluderer overdragelsen af en eller flere medarbejdere?
Det er i vores aftale muligt at tilføje en beskrivelse af de medarbejdere, der også omfattes af den pågældende overdragelse og dermed overdrages som ansat fra en virksomhed til en anden.
 
Tidsforbrug
Det tager ca. 10 minutter at udfylde aktivoverdragelsesaftalen.
 
Kr. 1.499,00 ekskl. moms